Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Здравейте,

Това е сайтът на информационната платформа за сертифициране на ЧР професионалисти по стандартите на БАУХ.

За да получите достъп до процеса по сертифициране, се нуждаете от специална регистрация, която можете да направите на www.hrcm-cert.com и одобрена апликационна форма за влизане в програмата за сертифициране.